Bdig (biblioteques digitals i cooperació)

Descripción Informacions, lectures i comentaris sobre catàlegs, biblioteques digitals i cooperació.
Link http://bdig.blogspot.com/
Twitter @lluisanglada