Blog de Super Nandi (El)

Descripción Bloc d’una Professional de la gestió de la informació, treballant en un mitjà de comunicació autonòmic.
Link http://supernandi.blogspot.com.es/
Twitter @nandahdr