Fundació Biblioteca Social

Descripción La Fundació Biblioteca Social és una institució sense ànim de lucre que es constitueix l’any 2014.
Link http://fundacionbibliotecasocial.org/
Twitter @Biblio_Social