Actualitat dels Arxius (L’)

Descripción Bloc promogut des de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED).
Link http://esaged-premsa.blogspot.com/
Twitter @ESAGED_UAB