Llicenciada en Documentació i Diplomada en Conservació i restauració, especialitat de Document Gràfic, per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Professora del Postgrau de gestió i tractament digital de la documentació històrica de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.