Etiqueta: Fundació Biblioteca Social

La Fundació Biblioteca Social és una institució sense ànim de lucre que es constitueix l’any 2014. La seva missió és contribuir a compensar els desequilibris socials a partir de col•laborar amb les biblioteques públiques en projectes que duen a terme dirigits als sectors més vulnerables de la societat: nens i joves, sovint de famílies amb dificultats, amb problemes de comprensió lectora, persones en atur i immigrants, amb risc d’exclusió social, persones grans, que han aportat a aquesta societat i que sovint estan soles, etc.

La Fundación Biblioteca Social es una institución sin ánimo de lucro que se constituye en el año 2014. Su misión consiste en contribuir a compensar los desequilibrios sociales existentes en España mediante la colaboración con las bibliotecas públicas en proyectos que llevan a cabo dirigidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños y jóvenes, a menudo de familias con dificultades, personas con problemas de comprensión lectora, con riesgo de exclusión social, en paro e inmigrantes, personas mayores con frecuencia víctimas de la soledad pese a sus pasadas y valiosas aportaciones sociales.