Etiqueta: Sesma Siuraneta – Mònica

Arxiu Municipal de Lleida. És membre del Consell de Redacció del Web de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya