El primer glop de cervesa

Descripción Tertúlies sobre societat i biblioteques.
Link http://elprimerglopdecervesa.org/
Twitter @FBellmunt
Twitter @burguillosmf
Twitter @MaiteComalat
Twitter @Eulalia_Espinas